4 Songs to words by Kazimiera Iłłakowiczówna

  • year: 2022
  • lenght: ca. 13-15′
  • instrumentation: soprano (voice), piano
  • commissioned by Aleksandra Żakiewicz and Tomasz Domański
  • premiere in Jabłonna Palace, 13.11.2022