Andrzej Karałow / Jerzy Przeździecki || Wir impro set
December 7, 2019
7:00 pm
Konin
Wieża Ciśnień